ចម្លើយ. សេវា Amret Mobile​ គឺជាសេវាកម្មមួយដែលអតិថិជនរបស់អម្រឹតទាំងអស់អាចគ្រប់គ្រងនិងចូលប្រើប្រាស់គណនីរបស់ពួកគេបាន គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈកម្មវិធី Amret Mobile ដំណើការលើទូរស័ព្ទដៃ Andriod និង iOS ដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ចម្លើយ. ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវា Amret Mobile បានអ្នកត្រូវតែជាអតិថិជនរបស់អម្រឹត។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនទាន់ក្លាយជាអតិថិជនរបស់អម្រឹត អ្នកអាចស្នើសុំប្រើប្រាស់គណនីអម្រឹតដោយការទៅកាន់សាខាអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក  ​    បំផុតដើម្បីស្នើសុំបើកគណនី។ នៅពេលលោកអ្នកក្លាយទៅជាអតិថិជនអម្រឹត លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមរយះវិធីដូចខាងក្រោម៖

ការចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ៖  អតិថិជនតម្រូវឱ្យតំឡើងកម្មវិធី Amret Mobile តាមទូរស័ព្ទតាមរយៈ Play store / App Store ហើយចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាដោយបញ្ចូលលេខគណនីតាមតម្រូវការឬ លេខកាតអេ ធី អឹម និងលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ជាមួយអម្រឹត (អ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់ ៦ខ្ទង់ តាមរយៈសារដែរបានផ្ញើរទៅលេខទូរស័ព្ទអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់) និង បន្ទាប់មកអតិថិជនអាចបង្កើតឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឡ(Username) និងលេខកូដសម្ងាត់ (Password) សម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់សេវា Amret Mobile។

ចម្លើយ. បន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីដោយខ្លួនឯងបានជោគជ័យអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់សេវា Amret Mobile ភ្លាមៗនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដោយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខសម្ងាត់របស់អ្នក។​

ចម្លើយ: បាទ/ចាស៎ អ្នកអាចប្រើបាន​នៅពេលអ្នកចូលប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទដៃថ្មីអម្រឹតនឹងផ្ញើសារដែលមានលេខកូដសម្ងាត់ ៦ ខ្ទង់ (OTP) ទៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវវាយបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ជាក់រាល់ពេលដែលចូលទៅប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថ្មី។

ចម្លើយ. អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់អោយដោយ អម្រឹតចល័តដូចខាងក្រោម៖

1. ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
•បង់វិក្កយបត្រ
• បញ្ចូល​លុយទូរស័ព្ទ
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងអម្រឹត

•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងអម្រឹត
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី E-wallet របស់ WING និង Pi Pay
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីធនាគារផ្សេងទៀតតាមរយៈ NBC FAST
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅសាច់ប្រាក់(ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម)
2. សេវាកម្មព័ត៌មាន
•មើលសមតុល្យគណនីនិងរបាយការណ៍គណនីសង្ខេប
•មើលព៏ត៌មានលំអិតអំពីប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក (ប្រសិនបើមាន)
•សំណើស្នើសុំប្រាក់កម្ចី
•សាខានិងទីតាំងអេធីអឹម
•ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

ចម្លើយ: បាទ/ចាស៎ ពិតណាស់ អ្នកអាចបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំ ក់កម្ចីពីអម្រឹតដោយគ្រាន់តែបំពេញទម្រង់បែបបទប្រាក់កម្ចីសាមញ្ញនៅលើកម្មវិធី Amret Mobile  ដោយផ្ទាល់នៅលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីការស្នើសុំរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងដើម្បីធ្វើការវាយតំលៃបន្ថែមទៀត។

ចម្លើយ. លោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅ មន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹតដើម្បីដំណើការលេខកូដសំងាត់របស់លោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111

ចម្លើយ. ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវ ចំនួន ៣ ដងជាប់ៗគ្នានោះ Amret Mobile  របស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបណ្ណោះអាសន្ន (Locked)  ហើយអ្នកត្រូវទាក់ទងមន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹត តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111 ដើម្បីបើកដំណើរការវិញ។

ចម្លើយ. សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹតតាមរយៈ    លេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111 ផ្អាកដំណើរការបណ្ណោះអាសន្ន ដើម្បីជៀសវាងភាគីទីបីព្យាយាមចូលប្រើប្រាស់ក្នុង Amret Mobile​ លើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

ចម្លើយ. ប្រសិនបើរបស់អ្នកប្រើនិងលេខសម្ងាត់របស់អ្នកក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកបានដែរព្រោះយើងតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់លេខកូដសម្ងាត់ ៦ ខ្ទង់ (OTP)  ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកត្រូវតែប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកភ្លាមៗ។

ចម្លើយ. មានតែលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ទេដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានក្នុង Setting Menu ប៉ុន្តែឈ្មោះប្រើប្រាស់ (Username) មិនអាចប្តូរបានទេ។

ចម្លើយ. បច្ចុប្បន្នអ្នកអាចទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន E-Power, Ezecom, OneTV, SingMeng និង Digi ។

  • អ្នកអាចជ្រើរើសប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ ឫអង់គ្លេស សូមអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

    1. ចូលទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធី Amret Mobile
    2. ចូលទៅមឺនុយការកំណត់ (Setting Menu)
    3. ជ្រើសរើសភាសា
    4. ជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចូលចិត្ត ភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាខ្មែរ។

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក នឹងបង្ហាញថាប្រតិបត្តការណ៍បានជោគជ័យ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក នឹងបង្ហាញ។ ក្នុងករណីនេះអ្នកអាចសាកល្បងម្តងទៀតឬទូរស័ព្ទមកកាន់មន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111

ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់វាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក  អ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីអម្រឹត
ខ. ជ្រើសរើស ''ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីរបស់ផ្ទាល់ខ្លួន''
គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. ជ្រើសរើសគណនីផ្ទេរចូល
ង.ញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកទទួលដែលអ្នកបានផ្ទេរទៅកាន់ភ្លាមៗ។

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្សេងទៀត អ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីអម្រឹត
ខ. ជ្រើសរើស "គណនីប្រាក់ទៅគណនីផ្សេង"

គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. បញ្ចូលលេខគណនីអ្នកទទួល
ង.បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
មុនពេលបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកសូមពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាលេខគណនីអ្នកទទួលនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកទទួលដែលអ្នកបានផ្ទេរទៅកាន់ភ្លាមៗ។

ក. ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានលោកអ្នកបាន លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
1. ចុចលើមឺនុយ បង់វិកយបត្រ និងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
2. ជ្រើសរើសយក "បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ"
3. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
4. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់បញ្ចូល​
5. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់
6. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ

សូមធ្វើការពិនិត្យមើលម្តងទៀត ដើម្បីប្រាកដថាលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានបញ្ចូល នឹង​ចំនួនទឹកប្រាក់ពិតជាបានត្រឹមត្រូវមែន។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមៗទៅលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបញ្ចូលលុយ។​

ក. ចុចលើមឺនុយ បង់វិកយបត្រ និងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
ខ. ជ្រើសរើស "បង់វិក្កយបត្រ E-Power"
គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. បញ្ចូលលេខវិក្កយបត្រ​
ង.បញ្ចូលលេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
មុនពេលបញ្ចាប់ពីប្រតិបត្តិការ លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាលេខវិក្កយបត្រ​ លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់គឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ នោះប្រតិបត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលុយនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមដល់ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីទូទាត់វិក្ក័យប័ត្រសម្រាប់ Ezecom One TV, Sing Meng និងDigi លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយ បង់វិកយបត្រ និងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ

ខ. ជ្រើសរើសទូទាត់វិក្កយបត្រផ្សេងៗ

ខ. ជ្រើសរើស "អ៊ិនធឺណិត / ទូរទស្សន៍"
គ. ជ្រើសរើសប្រភេទ (ឌីជី, ទូរទស្សន៍ One TV, ស៊ីងម៉េង, អ៊ីហ្ស៊ីខម)
ឃ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ង. បញ្ចូលលេខវិក្កយបត្រ​
ច. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់​​
ឆ. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
មុនពេលបញ្ចប់ ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលម្តងទៀត ដើម្បីប្រាកដថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងបរិមាណដែលត្រូវសងគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ នោះប្រតិបត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលុយនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមដល់ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទេរទៅកាន់ធនាគារផ្សេងទៀតអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានសាមញ្ញៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយ ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេង
ខ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
គ. បញ្ចូលគណនីអ្នកទទួល
ឃ. បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកទទួល
ង. ជ្រើសរើសឈ្មោះធនាគារអ្នកទទួល
ច. ជ្រើសរើសមូលហេតុ
ឆ. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ជ. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ​
មុនពេលបញ្ចាប់ប្រតិបត្តិការ លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យប្រតិបត្តិការណ៍ម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាព័ត៌មានបញ្ចូលទាំងអស់អំពីការផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកទទួលដែលអ្នកបានផ្ទេរទៅកាន់ភ្លាមៗ។​​

ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី Wing ឬ Pi Pay លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយ ផ្ទេរប្រាក់ទៅ E-Wallet
ខ. ជ្រើសរើសយកផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី Pi Pay ឬ Wing ​
គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. បញ្ចូលលេខគណនី Wing ឬ Pi Pay​
ង. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ​
មុននឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ លោកអ្នកសូមពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីធានាថាគណនី E-Wallet , Wing ឬ Pi Pay និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមៗទៅគណនីWing  ឫ Pi Pay

 ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរទៅអេធីអឹមអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានសាមញ្ញៗទាំងនេះ៖​​​​                ​                            ក. ចុចលើមឺនុយ ផ្ទេរប្រាក់ទៅ ATM
ខ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
គ. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃ​
ឃ. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ង. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ​
ច. ថតអេក្រង់ដែលទទួលបានជោគជ័យដែលមានលេខគណនីសាច់ប្រាក់និងលេខកូដ 8 ខ្ទងដើម្បីដកប្រាក់ រួចទាក់ទងទៅអ្នកទទួលដើម្បីដកប្រាក់តាម អេ ធីអឹម ដោយប្រើលេខគណនីសាច់ប្រាក់ និងលេខកូដ 8 ខ្ទង់។

មុនពេលបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នក សូមពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាលេខទូរស័ព្ទនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងអ្នកទទួលនឹងអាចដកប្រាក់ភ្លាមៗពីម៉ាស៊ីន ATM ។

ចម្លើយ: អ្នកអាចដកប្រាក់ចេញពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដោយប្រើជំហានដូចខាងក្រោមនេះ៖
1. ចុចលើប៊ូតុងណាមួយនៅលើម៉ាស៊ីន ATM
2. ជ្រើសរើសយកដកសាច់ប្រាក់ដោយប្រើលេខកូដ
3. ជ្រើសរើស Yes​​ ឫ No ដើម្បីបោះពុម្ពវិក័យបត្រ ឬ អត់
4. បញ្ចូលលេខគណនីសាច់ប្រាក់
5. បញ្ចូលលេខកូដ 8 ខ្ទង់
6. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ និងចុចបញ្ជាក់សំរាប់ការដកប្រាក់
7. ទទួលយកសាច់ប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន ATM

ក. កូដនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពី 30 ថ្ងៃបើអ្នកទទួលមិនដកលុយចេញពី ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ទេ យើងនឹងប្រគល់ប្រាក់ត្រឡប់ទៅគណនីអ្នកផ្ញើវិញ។

ដើម្បីចាកចេញពីកម្មវិធី Amret Mobile សូមចូលទៅកាន់ការកំណត់នៅក្នុង Humburger Menu ហើយចុចលើចាកចេញ "Log Out" នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវបានចាកចេញពីកម្មវិធី។

English
close-link