ចម្លើយ. សេវា Amret Mobile​ គឺជាសេវាកម្មមួយដែលអតិថិជនរបស់អម្រឹតទាំងអស់អាចគ្រប់គ្រងនិងចូលប្រើប្រាស់គណនីរបស់ពួកគេបាន គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈកម្មវិធី Amret Mobile ដំណើការលើទូរស័ព្ទដៃ Andriod និង iOS ដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ចម្លើយ. ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវា Amret Mobile បានអ្នកត្រូវតែជាអតិថិជនរបស់អម្រឹត។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនទាន់ក្លាយជាអតិថិជនរបស់អម្រឹត អ្នកអាចស្នើសុំប្រើប្រាស់គណនីអម្រឹតដោយការទៅកាន់សាខាអម្រឹតណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក  ​    បំផុតដើម្បីស្នើសុំបើកគណនី។ នៅពេលលោកអ្នកក្លាយទៅជាអតិថិជនអម្រឹត លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាមរយះវិធីដូចខាងក្រោម៖

ការចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ៖  អតិថិជនតម្រូវឱ្យតំឡើងកម្មវិធី Amret Mobile តាមទូរស័ព្ទតាមរយៈ Play store / App Store ហើយចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាដោយបញ្ចូលលេខគណនីតាមតម្រូវការឬ លេខកាតអេ ធី អឹម និងលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ជាមួយអម្រឹត (អ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់ ៦ខ្ទង់ តាមរយៈសារដែរបានផ្ញើរទៅលេខទូរស័ព្ទអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់) និង បន្ទាប់មកអតិថិជនអាចបង្កើតឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឡ(Username) និងលេខកូដសម្ងាត់ (Password) សម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់សេវា Amret Mobile។

ចម្លើយ. បន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីដោយខ្លួនឯងបានជោគជ័យអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់សេវា Amret Mobile ភ្លាមៗនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដោយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខសម្ងាត់របស់អ្នក។​

ចម្លើយ: បាទ/ចាស៎ អ្នកអាចប្រើបាន​នៅពេលអ្នកចូលប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទដៃថ្មីអម្រឹតនឹងផ្ញើសារដែលមានលេខកូដសម្ងាត់ ៦ ខ្ទង់ (OTP) ទៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវវាយបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ជាក់រាល់ពេលដែលចូលទៅប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថ្មី។

ចម្លើយ. អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់អោយដោយ អម្រឹតចល័តដូចខាងក្រោម៖

1. ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
•បង់វិក្កយបត្រ
• បញ្ចូល​លុយទូរស័ព្ទ
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងអម្រឹត

•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងអម្រឹត
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី E-wallet របស់ WING និង Pi Pay
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីធនាគារផ្សេងទៀតតាមរយៈ NBC FAST
•ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅសាច់ប្រាក់(ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម)
2. សេវាកម្មព័ត៌មាន
•មើលសមតុល្យគណនីនិងរបាយការណ៍គណនីសង្ខេប
•មើលព៏ត៌មានលំអិតអំពីប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក (ប្រសិនបើមាន)
•សំណើស្នើសុំប្រាក់កម្ចី
•សាខានិងទីតាំងអេធីអឹម
•ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

ចម្លើយ: បាទ/ចាស៎ ពិតណាស់ អ្នកអាចបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំ ក់កម្ចីពីអម្រឹតដោយគ្រាន់តែបំពេញទម្រង់បែបបទប្រាក់កម្ចីសាមញ្ញនៅលើកម្មវិធី Amret Mobile  ដោយផ្ទាល់នៅលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីការស្នើសុំរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យបុគ្គលិករបស់អម្រឹតនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងដើម្បីធ្វើការវាយតំលៃបន្ថែមទៀត។

ចម្លើយ. លោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅ មន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹតដើម្បីដំណើការលេខកូដសំងាត់របស់លោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111

ចម្លើយ. ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវ ចំនួន ៣ ដងជាប់ៗគ្នានោះ Amret Mobile  របស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបណ្ណោះអាសន្ន (Locked)  ហើយអ្នកត្រូវទាក់ទងមន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹត តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111 ដើម្បីបើកដំណើរការវិញ។

ចម្លើយ. សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹតតាមរយៈ    លេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111 ផ្អាកដំណើរការបណ្ណោះអាសន្ន ដើម្បីជៀសវាងភាគីទីបីព្យាយាមចូលប្រើប្រាស់ក្នុង Amret Mobile​ លើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

ចម្លើយ. ប្រសិនបើរបស់អ្នកប្រើនិងលេខសម្ងាត់របស់អ្នកក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកបានដែរព្រោះយើងតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជាក់លេខកូដសម្ងាត់ ៦ ខ្ទង់ (OTP)  ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកត្រូវតែប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកភ្លាមៗ។

ចម្លើយ. មានតែលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ទេដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានក្នុង Setting Menu ប៉ុន្តែឈ្មោះប្រើប្រាស់ (Username) មិនអាចប្តូរបានទេ។

ចម្លើយ. បច្ចុប្បន្នអ្នកអាចទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន E-Power, Ezecom, OneTV, SingMeng និង Digi ។

  • អ្នកអាចជ្រើរើសប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ ឫអង់គ្លេស សូមអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

    1. ចូលទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធី Amret Mobile
    2. ចូលទៅមឺនុយការកំណត់ (Setting Menu)
    3. ជ្រើសរើសភាសា
    4. ជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចូលចិត្ត ភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាខ្មែរ។

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក នឹងបង្ហាញថាប្រតិបត្តការណ៍បានជោគជ័យ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក នឹងបង្ហាញ។ ក្នុងករណីនេះអ្នកអាចសាកល្បងម្តងទៀតឬទូរស័ព្ទមកកាន់មន្រ្តីសេវាអតិថិជនរបស់ អម្រឹតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 855 (0) 23 999 033/093 999 111

ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់វាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក  អ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីអម្រឹត
ខ. ជ្រើសរើស ''ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីរបស់ផ្ទាល់ខ្លួន''
គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. ជ្រើសរើសគណនីផ្ទេរចូល
ង.ញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកទទួលដែលអ្នកបានផ្ទេរទៅកាន់ភ្លាមៗ។

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្សេងទៀត អ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីអម្រឹត
ខ. ជ្រើសរើស "គណនីប្រាក់ទៅគណនីផ្សេង"

គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. បញ្ចូលលេខគណនីអ្នកទទួល
ង.បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
មុនពេលបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកសូមពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាលេខគណនីអ្នកទទួលនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកទទួលដែលអ្នកបានផ្ទេរទៅកាន់ភ្លាមៗ។

ក. ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានលោកអ្នកបាន លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
1. ចុចលើមឺនុយ បង់វិកយបត្រ និងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
2. ជ្រើសរើសយក "បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ"
3. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
4. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់បញ្ចូល​
5. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់
6. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ

សូមធ្វើការពិនិត្យមើលម្តងទៀត ដើម្បីប្រាកដថាលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានបញ្ចូល នឹង​ចំនួនទឹកប្រាក់ពិតជាបានត្រឹមត្រូវមែន។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមៗទៅលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបញ្ចូលលុយ។​

ក. ចុចលើមឺនុយ បង់វិកយបត្រ និងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
ខ. ជ្រើសរើស "បង់វិក្កយបត្រ E-Power"
គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. បញ្ចូលលេខវិក្កយបត្រ​
ង.បញ្ចូលលេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
មុនពេលបញ្ចាប់ពីប្រតិបត្តិការ លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាលេខវិក្កយបត្រ​ លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់គឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ នោះប្រតិបត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលុយនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមដល់ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីទូទាត់វិក្ក័យប័ត្រសម្រាប់ Ezecom One TV, Sing Meng និងDigi លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយ បង់វិកយបត្រ និងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ

ខ. ជ្រើសរើសទូទាត់វិក្កយបត្រផ្សេងៗ

ខ. ជ្រើសរើស "អ៊ិនធឺណិត / ទូរទស្សន៍"
គ. ជ្រើសរើសប្រភេទ (ឌីជី, ទូរទស្សន៍ One TV, ស៊ីងម៉េង, អ៊ីហ្ស៊ីខម)
ឃ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ង. បញ្ចូលលេខវិក្កយបត្រ​
ច. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់​​
ឆ. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ
មុនពេលបញ្ចប់ ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលម្តងទៀត ដើម្បីប្រាកដថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងបរិមាណដែលត្រូវសងគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ នោះប្រតិបត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលុយនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមដល់ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីអនុវត្តការផ្ទេរទៅកាន់ធនាគារផ្សេងទៀតអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានសាមញ្ញៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយ ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេង
ខ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
គ. បញ្ចូលគណនីអ្នកទទួល
ឃ. បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកទទួល
ង. ជ្រើសរើសឈ្មោះធនាគារអ្នកទទួល
ច. ជ្រើសរើសមូលហេតុ
ឆ. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ជ. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ​
មុនពេលបញ្ចាប់ប្រតិបត្តិការ លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យប្រតិបត្តិការណ៍ម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាព័ត៌មានបញ្ចូលទាំងអស់អំពីការផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកទទួលដែលអ្នកបានផ្ទេរទៅកាន់ភ្លាមៗ។​​

ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី Wing ឬ Pi Pay លោកអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានងាយៗដូចខាងក្រោមនេះ៖
ក. ចុចលើមឺនុយ ផ្ទេរប្រាក់ទៅ E-Wallet
ខ. ជ្រើសរើសយកផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី Pi Pay ឬ Wing ​
គ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
ឃ. បញ្ចូលលេខគណនី Wing ឬ Pi Pay​
ង. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ច. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ​
មុននឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ លោកអ្នកសូមពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីធានាថាគណនី E-Wallet , Wing ឬ Pi Pay និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនភ្លាមៗទៅគណនីWing  ឫ Pi Pay

 ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរទៅអេធីអឹមអ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានសាមញ្ញៗទាំងនេះ៖​​​​                ​                            ក. ចុចលើមឺនុយ ផ្ទេរប្រាក់ទៅ ATM
ខ. ជ្រើសគណនីផ្ទេរចេញ
គ. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃ​
ឃ. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ង. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ឬស្គេនក្រយៅដៃរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ​
ច. ថតអេក្រង់ដែលទទួលបានជោគជ័យដែលមានលេខគណនីសាច់ប្រាក់និងលេខកូដ 8 ខ្ទងដើម្បីដកប្រាក់ រួចទាក់ទងទៅអ្នកទទួលដើម្បីដកប្រាក់តាម អេ ធីអឹម ដោយប្រើលេខគណនីសាច់ប្រាក់ និងលេខកូដ 8 ខ្ទង់។

មុនពេលបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នក សូមពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីប្រាកដថាលេខទូរស័ព្ទនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរគឺត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរួចរាល់ហើយ ទឹកប្រាក់នឹងអ្នកទទួលនឹងអាចដកប្រាក់ភ្លាមៗពីម៉ាស៊ីន ATM ។

ចម្លើយ: អ្នកអាចដកប្រាក់ចេញពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដោយប្រើជំហានដូចខាងក្រោមនេះ៖
1. ចុចលើប៊ូតុងណាមួយនៅលើម៉ាស៊ីន ATM
2. ជ្រើសរើសយកដកសាច់ប្រាក់ដោយប្រើលេខកូដ
3. ជ្រើសរើស Yes​​ ឫ No ដើម្បីបោះពុម្ពវិក័យបត្រ ឬ អត់
4. បញ្ចូលលេខគណនីសាច់ប្រាក់
5. បញ្ចូលលេខកូដ 8 ខ្ទង់
6. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ និងចុចបញ្ជាក់សំរាប់ការដកប្រាក់
7. ទទួលយកសាច់ប្រាក់ពីម៉ាស៊ីន ATM

ក. កូដនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពី 30 ថ្ងៃបើអ្នកទទួលមិនដកលុយចេញពី ម៉ាស៊ីន អេ ធី អឹម ទេ យើងនឹងប្រគល់ប្រាក់ត្រឡប់ទៅគណនីអ្នកផ្ញើវិញ។

ដើម្បីចាកចេញពីកម្មវិធី Amret Mobile សូមចូលទៅកាន់ការកំណត់នៅក្នុង Humburger Menu ហើយចុចលើចាកចេញ "Log Out" នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវបានចាកចេញពីកម្មវិធី។

English