អាសយដ្ឋានរបស់ អម្រឹត


អាស័យដ្ឋានៈផ្ទះលេខ 35BA ផ្លូវសាធារណរដ្ឋឆែក (169),
សង្កាត់វាលវង់, ខណ្ឌ 7 មករា,
រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

P.O. សំបុត្រ ប្រអប់ 411, លេខកូដប្រៃសណីយ៍: 12253

ទូរស័ព្ទ: (855) 023 880 942

ទូរសារ: (855) 023 881 342

[email protected]

Send us a message


[contact-form-7 404 "Not Found"]
English