ភោជនីដ្ឋាន បាយកូលាប២

5%

ភោជនីដ្ឋាន បាយកូលាប២

ការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពី ភោជនីដ្ឋាន បាយកូលាប២ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៣៩ ផ្លូវលេខ៥៥ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។ + សម្រាប់បុគ្គលិកអម្រឹត គ្រាន់តែបង្ហាញ កាតបុគ្គលិកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% (លក្ខខណ្ឌចំណាយអស់ពី៥០ដុល្លារឡើងទៅ) + សម្រាប់អតិថិជនអម្រឹត គ្រាន់តែបង្ហាញ អេធីអឹមកាតនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥% (លក្ខខណ្ឌចំណាយអស់ពី៥០ដុល្លារឡើងទៅ) ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ គិតចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះ ឬ មានសុពលភាពគិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចសាកសួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖០៩៦ ៣៣៣៣

ភោជនីដ្ឋាន បាយកូលាប២

English