សកម្មភាពថ្មីៗរបស់ អម្រឹត

April 30, 2019

អម្រឹត សហការជាមួយ AIA អញ្ជើញវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីជំងឺមហារីកសុដន់ និងមាត់ស្បូនដល់អតិថិជន

April 29, 2019

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ (International Visit Program)

July 26, 2018

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី “ការដាក់អោយ ប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការនូវ សេវាកាត ATM របស់ អម្រឹត ជាមួយ ម៉ាស៊ីន ឆូតកាត (POS)

July 10, 2018

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បាន បើកសម្ពោធ និងកាត់ខ្សែបូដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់ស្នាក់ការកណ្តាលថ្មីជា ផ្លូវការ

July 10, 2018

អេ អាយ អេ ខេមបូឌា និង អម្រឹត ចាប់ដៃគូ ដើម្បីការពារ និងលើក ស្ទួយការរស់នៅ របស់ប្រជាជន កម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរ

July 4, 2018

ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ទទួលបានលិខិត អនុញ្ញាត សហការជាមួយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ក្នុងការផ្តល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល ពីក្រៅប្រទេស

May 16, 2018

អម្រឹត ទទួលបាន​អាជ្ញា​បណ្ណ​សហការ​ជាមួយ អេ អាយ អេ ខេ​ម​បូ​ឌា ​ដើម្បី​ណែនាំ​ការការពារ​ដល់ ​អតិថិ​ជន​របស់ខ្លួន​

May 16, 2018

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

English