វីរៈ ប៊ុនថាំ ដឹកអ្នកដំណើរ

វីរៈ ប៊ុនថាំ ដឹកអ្នកដំណើរ

សាខាប៉ោយប៉ែត​ (មុខវត្តប៉ាលីឡៃ) អាសយដ្ឋាន៖ សាខាស្វាយ​ (ម្តុំបេនឡានចាស់) សាខាបាត់ដំបង (ជិតផ្សារបឹងឈូក) សាខាភ្នំពេញ​ (កាច់ជ្រុងផ្សាររាត្រី) សាខាកំពង់សោម (រង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យ) សាខាសៀមរាប (ជិតផ្សាររាត្រី) 077 869 250 077 998 454 017 535 015 017 333 607 016​ 754 358 017 790 440 (012 406544 Admin. 095 877779)

វីរៈ ប៊ុនថាំ ដឹកអ្នកដំណើរ

English