សកម្មភាពថ្មីៗរបស់ អម្រឹត

April 30, 2019

អម្រឹត ចូលរួមក្នុងការលើកតម្កើងប្រាក់រៀលខ្មែរ

April 30, 2019

អម្រឹត ប្រកាសត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត (Mobile Banking App) ក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ជាតិ លើកដំបូង និងធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ

April 30, 2019

អម្រឹត មានកិត្តិយសប្រកាសការបន្តវិញ្ញាបនបត្រស្តីពីគោលការណ៍ការពារអតិថិជនពី Smart Campaign

April 30, 2019

អម្រឹត សហការជាមួយ AIA អញ្ជើញវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីជំងឺមហារីកសុដន់ និងមាត់ស្បូនដល់អតិថិជន

April 29, 2019

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ (International Visit Program)

July 26, 2018

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី “ការដាក់អោយ ប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការនូវ សេវាកាត ATM របស់ អម្រឹត ជាមួយ ម៉ាស៊ីន ឆូតកាត (POS)

July 10, 2018

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បាន បើកសម្ពោធ និងកាត់ខ្សែបូដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់ស្នាក់ការកណ្តាលថ្មីជា ផ្លូវការ

July 10, 2018

អេ អាយ អេ ខេមបូឌា និង អម្រឹត ចាប់ដៃគូ ដើម្បីការពារ និងលើក ស្ទួយការរស់នៅ របស់ប្រជាជន កម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរ

English