សកម្មភាពថ្មីៗរបស់ អម្រឹត

July 4, 2018

ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ទទួលបានលិខិត អនុញ្ញាត សហការជាមួយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ក្នុងការផ្តល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល ពីក្រៅប្រទេស

May 16, 2018

អម្រឹត ទទួលបាន​អាជ្ញា​បណ្ណ​សហការ​ជាមួយ អេ អាយ អេ ខេ​ម​បូ​ឌា ​ដើម្បី​ណែនាំ​ការការពារ​ដល់ ​អតិថិ​ជន​របស់ខ្លួន​

May 16, 2018

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

May 16, 2018

អម្រឹត ទទួល វិញ្ញាបនបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធ ប្រភេទ មាស ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

May 16, 2018

SMART Campaign ពានរង្វាន់វិញ្ញាបនបត្រការពារអតិថិជន យុទ្ធនាការដើម្បី អម្រឹត

May 16, 2018

សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ ជួយគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ​អម្រឹត ក្នុង​ការ​ពង្រីក​ហិរញ្ញប្បទាន ដល់​សហគ្រាស​ជនបទ និង​កសិពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

May 16, 2018

អ្នកជំនាញធនាគារ និង​គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទូទាំង​ពិភព​លោក​ស្វែង​យល់​ពី​ផលិតផល​ច្នៃ​ប្រឌិតថ្មី របស់ អម្រឹត

May 16, 2018

យើងមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារការរួមចំណែកពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

English